Napísané: 16. marec 2019

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády, kategória F

 

1.miesto – Martin Marcinčák, 8.A

/podľa počtu dosiahnutých bodov je na celkovom 1.mieste v meste Košice/

 

Pripravila: Mgr.I.Hrabinská