Napísané: 05. marec 2019
Olympiáda v anglickom jazyku
 
 
okresné kolo:
 
kategóra 1A  3. miesto  Dominik Kravec 7.A
              1B  3. miesto  Martin Marcinčák 8.A
 
pripravila PaedrDr. S. Šárošiová , Mgr. A. Vašková