Napísané: 04. marec 2019

 Milí rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% z dane!

 

Zákon nám všetkým umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovým organizáciám. Tieto 2% nás nič nestoja, pretože daň by sme inak odviedli štátu.

Vaše 2% dane z príjmu znamenajú pre nás prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia školy.                                                                                                                                                

Tlačivá sú k dispozícii aj na vrátnici školy alebo u triednych učiteľov.