Napísané: 20. december 2018

Dobrý skutok sa počíta

 

sk

 

V rámci celosvetového sviatku štedrosti a dávania #GivingTuesday sa naša škola zapojila do akcie Dobrý skutok sa počíta.
V týždni od 27.11. do 30.11. prebiehala na hlavnej chodbe Burza hračiek. Za ľubovoľnú sumu si deti mohli kúpiť hračky. Vyzbieraná suma bude odovzdaná neziskovej organizácii. Nepredané hračky budú venované rodinám, ktoré to najviac potrebujú, a popri tom prebiehala aj zbierka šatstva.

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti. Pretože spolu môžeme dosiahnuť skutočné zmeny. Nezáleží na tom, čo daruješ alebo komu. Dôležité je, že sa staneš súčasťou!

Spracovateľ: Mgr. Makajiová, Mgr. Lukáčová, Mgr. Compeľová