Napísané: 20. december 2018

Mažoretky

 

Kto má záujem navštevovať záujmový útvar Mažoretky, môže sa prísť pozrieť na tréningy

v januári 2019 (pondelok 16:00 – 17:30, štvrtok 16:00 – 18:00) a potom sa môže stať členom

záujmového útvaru.