Napísané: 27. november 2018

Exkurzia do planetária STM v Košiciach

 

20181122 114105

 
Žiaci 4.A a 4.B navštívili 22.novembra 2018 planetárium, aby si upevnili vedomosti prírodovedného učiva o planétach. Pozorovaním nočnej oblohy získavali ďalšie informácie o našej slnečnej sústave, súhvezdiach, hviezdokopách i kométach. Poznatky mali obohatené o príbehy z gréckej mytológie.
 
Mgr. Drozdová, Mgr. Butková