Napísané: 28. november 2018

iBobor

 

Tak ako každý rok, tak i tento, sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej súťaže iBobor.

Súťažilo sa u nás v štyroch kategóriách – Drobec (2.-3.r. ZŠ), Bobrík (4.-5.r. ZŠ), Benjamín (6.-7.r. ZŠ) a nakoniec Kadet (8.-9.r. ZŠ). Mnohí žiaci boli úspešnými riešiteľmi a niektorí z nich získali veľmi pekné umiestnenie.

Gratulujeme.

Úspešní riešitelia

pre zobrazenie kliknite na položku