Napísané: 22. november 2018

RETRO   DEŇ

 

DSC00888

Fotografie

Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR sa na našej škole konal RETRO DEŇ. Žiaci si mohli vybrať obdobie, do ktorého sa oblečú a mnohí doniesli zaujímavé predmety   na RETRO výstavu z obdobia ešte pred rokom 1989.

Kto nemal strach pred ostatnými spolužiakmi, tak sa zúčastnil RETRO módnej prehliadky. Najlepšie oblečení RETRO manekýni a manekýnky boli porotou ocenení.

Cieľom akcie určite nebolo zosmiešniť, ale naopak ukázať žiakom, ako sa obliekali a aké predmety používali ich rodičia, resp. starí rodičia. Žiaci mali možnosť niečo staro - nové vidieť a pripomenúť si tieto nezabudnuteľné časy.

Spracovala: Mgr. Z.Lukáčová