Napísané: 22. november 2018

100 rokov vzniku ČSR

 

 DSC00974

Fotografie

Dňa 5.10.2018 sa žiaci 9.A a 9.B triedy pod vedením p. učiteliek Z. Lukáčovej a S. Janovičovej zúčastnili výstavy v Kunsthalle - Na ceste k slovenskej štátnosti, kde videli najcennejšie archívne dokumenty, ktoré mapujú 100 rokov od vzniku ČSR a 25 rokov         od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Počnúc týmto dňom zozbierané informácie na hodinách dejepisu spracovávali          do projektov, ktoré 26.10.2018 prezentovali na hlavnej chodbe našej školy, dôležité fakty a informácie odzneli v školskom rozhlase, a zároveň aj v každej triede žiakom pripomenuli toto výročie.

Spracovali: p. Mgr. Z. Lukáčová a p. Mgr. S. Janovičová