Napísané: 20. november 2018

Výstava SNP 1944

 

 Dňa 8. 11. 2018 žiaci 9.B sa zúčastnili výstavy pod názvom SNP 1944 pri príležitosti 74. výročia. Táto výstava sa konala na Evanjelickom gymnáziu Jána Ámosa Komenského v Košiciach. Celou výstavou nás sprevádzali študenti tunajšej školy, ktorí svojim komentárom prispeli k obohateniu našich vedomostí. Táto akcia bola veľmi poučná a žiakom sa páčila.

 
Z. Lukáčová