Napísané: 14. november 2018
Záložky
 
 
2
 
 
pre zobrazenie kliknite na položku
 
9. ročník česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY spája školy : Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.
Naša škola sa v mesiaci október zapojila do projektu " ZÁLOŽKA ", ktorého cieľom je podpora čítania a vytváranie priateľských vzťahov s kontaktnou školou. Spolupracovali sme so ZŠ Svatopluka Čecha z Kojetína (hanácke mesto na Morave - ČR).
 
Na projekte pracovali žiaci 7.B a 8.A pod vedením p.uč. Rigdovej - výroba záložiek a p.uč. Drozdovej - čitateľské aktivity. Literárne a výtvarné aktivity sme zavŕšili výmenou záložiek. Zverejňujeme malú foto galériu našich tvorivých aktivít.
 
Pripravila p.uč. Drozdová