• 27. decembra 2019 Od redaktor

  Aj tento rok sme oslávili vianočné a novoročné sviatky ako sa patrí. Tradične naše pani učiteľky a vychovávateľky pripravili vianočné trhy, ktoré mali obrovský úspech. Výťažok z trhov sa použije na zakúpenie pomôcok do jednotlivých kabinetov. Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí ste nás podporili takouto formou. Po trhoch sa uskutočnila vianočná akadémia, na ktorej predviedli.

 • 16. decembra 2019 Od redaktor

  Vážení rodičia, 19.12.2019 (štvrtok) z prevádzkových dôvodov bude činnosť ŠKD len do 15:00. Prosíme o dodržanie času. 20.12.2019 (piatok) bude riaditeľské voľno pre žiakov  I. a II. stupňa z organizačných dôvodov podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade  s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o.

 • 14. novembra 2019 Od redaktor

  Dňa 29.10.2019 sa konal 15. ročník krajského matičného festivalu v prednese pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky a autorských rozprávok Dobšinského Košice na ZŠ Postupimská 37 v Košiciach. Našej žiačke Daniele MARCINČÁKOVEJ (7.A) bola udelená Cena v striebornom pásme a žiakovi Miroslavovi VIDIŠČAKOVI (5.A) bola udelená Cena starostu MČ Košice III.. Žiakov pripravovali p. uč. Compeľová a p. uč..

 • 13. novembra 2019 Od redaktor

  V rámci projektového týždňa sa žiaci ZŠ Fábryho 8. a 9. ročníka zúčastnili kultúrno-poznávacej exkurzie: „Po stopách ľudskej hrôzy“. V dňoch 28. -29. 10. 2019 sme navštívili mestá Krakow a Oswienčim.  Prvý deň nás oboznámil sprievodca s históriou mesta Krakow. Ukázal nám krásy mesta, starobylé uličky, previedol nás životom poľských panovníkov, biskupov, pápežov pričom vyzdvihol.

 • 12. novembra 2019 Od redaktor

  Aj tento školský rok sa žiaci pod vedením pani učiteľky PaedDr. Marty Rigdovej a pani učiteľky Mgr. Eriky Drozdovej zúčastnili projektu Záložka do knihy. A musíme sa pochváliť úspechom: dostali sme poďakovanie od pani Rozálie Cenigovej, ústrednej metodičky pre školské knižnice v tomto znení: Dobrý deň, pani Drozdová, ďakujem Vám za vyhodnotenie projektu i za.

Hore