• 13. novembra 2019 Od redaktor

  V rámci projektového týždňa sa žiaci ZŠ Fábryho 8. a 9. ročníka zúčastnili kultúrno-poznávacej exkurzie: „Po stopách ľudskej hrôzy“. V dňoch 28. -29. 10. 2019 sme navštívili mestá Krakow a Oswienčim.  Prvý deň nás oboznámil sprievodca s históriou mesta Krakow. Ukázal nám krásy mesta, starobylé uličky, previedol nás životom poľských panovníkov, biskupov, pápežov pričom vyzdvihol.

 • 12. novembra 2019 Od redaktor

  Aj tento školský rok sa žiaci pod vedením pani učiteľky PaedDr. Marty Rigdovej a pani učiteľky Mgr. Eriky Drozdovej zúčastnili projektu Záložka do knihy. A musíme sa pochváliť úspechom: dostali sme poďakovanie od pani Rozálie Cenigovej, ústrednej metodičky pre školské knižnice v tomto znení: Dobrý deň, pani Drozdová, ďakujem Vám za vyhodnotenie projektu i za.

 • 7. novembra 2019 Od redaktor

  6.11. 2019 sme mali na škole veľký deň. Od rána sme očakávali príchod slovenského olympionika Mateja Tótha. Na obed ho privítali žiaci školy obrovskými ováciami a pani učiteľka Mirka Makajiová nádhernou tortou. Matej nám odovzdal čestnú plaketu, ktorá má podobu jeho zlatej stopy. Napriek únave bol veľmi milý, ochotný odpovedať na akékoľvek otázky a fotiť.

 • 6. novembra 2019 Od redaktor

  Dňa 12.11.2019 (utorok) bude konzultačné rodičovské združenie od 16,30 do 18,00 hod. Rodičia budú informovaní o prospechu a správaní dieťaťa jednotlivo. Radi uvítame všetkých rodičov.

Hore