• 24. marca 2020 Od redaktor

  Vážení rodičia, touto cestou sa Vám chceme poďakovať za trpezlivosť a pomoc pri vzdelávaní našich žiakov. Chceme Vás poprosiť o zotrvanie v domácom vzdelávaní a zároveň, ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte učiteľov. My si uvedomujeme, že nie všetci ste doma s deťmi a musíte chodiť do práce. Bolo by dobré prebrať s deťmi aspoň to.

 • 16. marca 2020 Od redaktor

  chceli by sme sa Vám poďakovať za spätnú väzbu od niektorých z Vás. Zároveň Vás chceme poprosiť o spoluprácu počas týchto dní. Nachádzame sa v situácii, ktorá je pre všetkých nás nová a neznáma, preto Vás prosíme o zachovanie školského režimu u Vašich detí, o spoluprácu pri domácom vyučovaní a spätnú väzbu učiteľkám Vašich detí..

 • 13. marca 2020 Od redaktor

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí,.

 • 12. marca 2020 Od redaktor

  Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020. V meste Košice bude prerušená prevádzka škôl a školských zariadení od 13.3.2020 do 27.3.2020.

 • 12. marca 2020 Od redaktor

  V zmysle príkazu primátora mesta Košice č. 1/2020 zo dňa 09.03.2020 na vykonanie hygienicko – protiepidemických opatrení, v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19, v zariadeniach (telocvične, plavárne a pod.) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 12.03.2020 do 23.3.2020 sa zakazuje vykonávanie akýchkoľvek športových, spoločenských alebo iných činností vrátane tréningového procesu.

Hore