• 10. júna 2020 Od redaktor

  Milí rodičia, máme tu nové nariadenia a usmernenia MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 15.6.2020 /pondelok/, z ktorých vyplýva nasledovné: 1. Maximálna prevádzka školy je 10 hodín denne, čiže škola je otvorená v čase 6:00 – 16:00. 2. Podľa pokynov sa ranný filter ruší. Príchody detí zatiaľ ostávajú podľa harmonogramu. Ranný doprovod nie je nutný, poobede.

 • 2. júna 2020 Od redaktor

  V súvislosti s ustanovením § 64 ods. 8 písm. a) zákona č. 245/2018 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je realizovaný zber údajov o záujme žiakov štvrtých ročníkov základných škôl o štúdium na gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom (žiaci, ktorí budú robiť prijímacie skúšky.

 • 27. mája 2020 Od redaktor

  Milí rodičia, školy sa opätovne otvorili od 1.6.2020. Otvorenie škôl však podlieha pravidlám vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ústredným krízovým štábom SR a RÚVZ  a škola musí všetky tieto pokyny dodržať. 1. Maximálna prevádzka školy je 9 hodín denne, čiže škola je otvorená v čase 7:00 – 16:00. 2. Podľa pokynov každé dieťa musí.

 • 26. mája 2020 Od admin

  Vážení rodičia, pred nástupom dieťaťa do školy 1.6.2020 ste povinní vypísať Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade, že máte záujem aby Vaše dieťa chodilo zo školy domov bez doprovodu, vyplňte prosím vyhlásenie s týmto dodatkom. Veľmi pekne ďakujeme Dokument na stiahnutie *.docx Dokument na stiahnutie *.pdf Dokument na stiahnutie s dodatkom *.docx

 • 12. mája 2020 Od redaktor

  Aj napriek dnešnej situácii sa svet úplne nezastavil a máme takýto krásny úspech

Hore