zapis.png
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Vážení rodičia budúcich prváčikov,

ponúkame Vám možnosť zapísať Vaše dieťa do 1. ročníka ZŠ, ktoré dovŕšilo 6 rokov. Do pozornosti však dávame, že zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu základnú školu.

Zápis bude prebiehať elektronicky, vyplnením elektronickej prihlášky na stránke školy v dňoch od 16. – 17.  apríla 2020 od 14:00 -18:00 a  18. apríla 2020 od 8:00 – 12:00.

prihláška na zápis  http://www.zsfabryho.sk/zapis-do-1-rocnika/

Samozrejme prihlášky môžete vypĺňať aj priebežne :-).

V prípade ak Vám to technické podmienky neumožňujú, kontaktujte nás prioritne telefonicky na čísle 0911 251 006, v nevyhnutných prípadoch aj osobne, bez prítomnosti dieťaťa!! a za dodržania všetkých hygienicko – epidemiologických a bezpečnostných opatrení /rúško, rukavice a do budovy budú môcť vojsť najviac dvaja rodičia/.

Je nám to všetkým veľmi ľúto, že sa tento rok nemôže uskutočniť zápis, na ktorý sme všetci zvyknutí a pripravujeme ho dlhú dobu, ale tentokrát musíme uprednostniť zdravie, ktoré máme všetci iba jedno. Preto Vás prosíme, komunikujte s nami prednostne elektronicky, v prípade otázok telefonicky. Vaše prihlášky evidujeme a určite sa Vám ozveme. 

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať. Kontakty sú uvedené na stránke školy.

Teší sa na Vás a hlavne Vaše deti celý kolektív FAB-KE tímu, ďakujeme Vám za dôveru a dovidenia v septembri 2020.

Naša základná škola bola slávnostne otvorená v roku 1985 ako moderná pavilónová budova na Fábryho ulici.

Prečo Fábryho? Kto bol Fábry?

Nuž zalistujme v kronike času!
František Fábry bol účastníkom protifašistického odboja, zúčastnil sa na príprave Slovenského národného povstania.

Bohatú históriu a aktivity našej školy v týchto mesiacoch dotvárame rekonštrukciou exteriéru i interiéru.

V súčasnosti navštevuje našu školu 383 žiakov, ktorých učí 15 učiteľov na druhom stupni, 13 učiteľov na prvom stupni, v ŠKD sa im venuje 7 vychovávateliek. Máme k dispozícii aj asistentku učiteľa a pani psychologičku.

Vitajte teda v kráľovstve vzdelania a úspechov našich žiakov a pedagógov!

Hore