• 8. marca 2020 Od redaktor

    Usmernenie k šíreniu koronavírusu V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.      V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu.

  • 4. marca 2020 Od redaktor

    Dňa 4.3.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava sociálnych zariadení v pavilóne A“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 12.3.2020 do 08:30 hod.Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Hore