• 16. marca 2020 Od redaktor

  chceli by sme sa Vám poďakovať za spätnú väzbu od niektorých z Vás. Zároveň Vás chceme poprosiť o spoluprácu počas týchto dní. Nachádzame sa v situácii, ktorá je pre všetkých nás nová a neznáma, preto Vás prosíme o zachovanie školského režimu u Vašich detí, o spoluprácu pri domácom vyučovaní a spätnú väzbu učiteľkám Vašich detí..

 • 12. marca 2020 Od redaktor

  Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020. V meste Košice bude prerušená prevádzka škôl a školských zariadení od 13.3.2020 do 27.3.2020.

 • 12. marca 2020 Od redaktor

  V zmysle príkazu primátora mesta Košice č. 1/2020 zo dňa 09.03.2020 na vykonanie hygienicko – protiepidemických opatrení, v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19, v zariadeniach (telocvične, plavárne a pod.) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 12.03.2020 do 23.3.2020 sa zakazuje vykonávanie akýchkoľvek športových, spoločenských alebo iných činností vrátane tréningového procesu.

 • 9. marca 2020 Od redaktor

  V súvislosti so vzniknutou situáciou a nariadením zriaďovateľa školy MMK rušíme DOD, ktorý sa mal konať dňa 17.3.2020. Ďakujeme za porozumenie.

 • 9. marca 2020 Od redaktor

  Z dôvodu dodržiavania osobnej a prevádzkovej hygieny v súvislosti so šírením koronavírusu, Vás žiadame o prihlasovanie a odhlasovanie obedov telefonicky na čísle 055/6712628 Ďakujeme

Hore