• 30. marca 2020 Od redaktor

    Vážení rodičia, keďže je v tomto období prerušená aj činnosť záujmových útvarov, prosíme Vás, aby ste do Centra voľného času doručili žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov . Čiastočná úhrada nákladov za mesiac marec 2020 bude vrátená tým, ktorí o to požiadajú vyplnenou a podpísanou žiadosťou. Žiadosť a všetky dôležité informácie nájdete na webe: http://www.cvckosice.sk/12/ Týka sa to všetkých záujmových.

Hore