• 16. decembra 2019 Od redaktor

    Vážení rodičia, 19.12.2019 (štvrtok) z prevádzkových dôvodov bude činnosť ŠKD len do 15:00. Prosíme o dodržanie času. 20.12.2019 (piatok) bude riaditeľské voľno pre žiakov  I. a II. stupňa z organizačných dôvodov podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade  s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o.

Hore