• 27. decembra 2019 Od redaktor

    Aj tento rok sme oslávili vianočné a novoročné sviatky ako sa patrí. Tradične naše pani učiteľky a vychovávateľky pripravili vianočné trhy, ktoré mali obrovský úspech. Výťažok z trhov sa použije na zakúpenie pomôcok do jednotlivých kabinetov. Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí ste nás podporili takouto formou. Po trhoch sa uskutočnila vianočná akadémia, na ktorej predviedli.

  • 16. decembra 2019 Od redaktor

    Vážení rodičia, 19.12.2019 (štvrtok) z prevádzkových dôvodov bude činnosť ŠKD len do 15:00. Prosíme o dodržanie času. 20.12.2019 (piatok) bude riaditeľské voľno pre žiakov  I. a II. stupňa z organizačných dôvodov podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade  s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o.

Hore