• 14. novembra 2019 Od redaktor

  Dňa 29.10.2019 sa konal 15. ročník krajského matičného festivalu v prednese pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky a autorských rozprávok Dobšinského Košice na ZŠ Postupimská 37 v Košiciach. Našej žiačke Daniele MARCINČÁKOVEJ (7.A) bola udelená Cena v striebornom pásme a žiakovi Miroslavovi VIDIŠČAKOVI (5.A) bola udelená Cena starostu MČ Košice III.. Žiakov pripravovali p. uč. Compeľová a p. uč..

 • 13. novembra 2019 Od redaktor

  V rámci projektového týždňa sa žiaci ZŠ Fábryho 8. a 9. ročníka zúčastnili kultúrno-poznávacej exkurzie: „Po stopách ľudskej hrôzy“. V dňoch 28. -29. 10. 2019 sme navštívili mestá Krakow a Oswienčim.  Prvý deň nás oboznámil sprievodca s históriou mesta Krakow. Ukázal nám krásy mesta, starobylé uličky, previedol nás životom poľských panovníkov, biskupov, pápežov pričom vyzdvihol.

 • 12. novembra 2019 Od redaktor

  Aj tento školský rok sa žiaci pod vedením pani učiteľky PaedDr. Marty Rigdovej a pani učiteľky Mgr. Eriky Drozdovej zúčastnili projektu Záložka do knihy. A musíme sa pochváliť úspechom: dostali sme poďakovanie od pani Rozálie Cenigovej, ústrednej metodičky pre školské knižnice v tomto znení: Dobrý deň, pani Drozdová, ďakujem Vám za vyhodnotenie projektu i za.

 • 7. novembra 2019 Od redaktor

  6.11. 2019 sme mali na škole veľký deň. Od rána sme očakávali príchod slovenského olympionika Mateja Tótha. Na obed ho privítali žiaci školy obrovskými ováciami a pani učiteľka Mirka Makajiová nádhernou tortou. Matej nám odovzdal čestnú plaketu, ktorá má podobu jeho zlatej stopy. Napriek únave bol veľmi milý, ochotný odpovedať na akékoľvek otázky a fotiť.

 • 5. novembra 2019 Od admin

  Dňa 5.11.2019 bola vyhlásená zákazka „Oprava podlahovej krytiny v pavilóne G“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 13.11.2019 do 7:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Hore